EU-project TICC: Transforming Integrated Care in the Community

 

Meer info over TICC: klik hier

________________________________________________________________________________________________________

EU-project Cascade: innoveert de zorg voor mensen met dementie en hun mantelzorgers
 

Meer info over Cascade: klik hier

______________________________________________________________________________________________

Volg de activiteiten van ons huis op Facebook

______________________________________________________________________________________________

HEIST O/D BERG, DEMENTIEVRIENDELIJKE GEMEENTE:
download hier het informatieblad VERMISSING!

______________________________________________________________________________________________

wzh Ten Kerselaeere maakt deel uit van het woonzorgnetwerk waarin door het samenspel van thuiszorg, mantelzorg en residentiële zorg een meer performant aanbod van zorg op maat aan de gebruiker aangeboden kan worden. Concreet betekent dit dat de zorgactoren hun aanbod gezamenlijk wensen te organiseren, met als doel een betere aaneenschakeling van zorg te bewerkstelligen, om overlappingen te vermijden en bepaalde zorgfuncties toe te wijzen aan de partners die hiervoor het best zijn uitgerust.

Het zorgnet Ten Kerselaere is een buurtgericht functioneel samenwerkingsverband.

Onze zorgregio bestaat uit Heist-op-den-Berg en aangrenzende gemeentes.

Voor meer inlichtingen, aarzel niet om contact met ons op te nemen! 

English presentation  -

Het woon- en zorghuis Ten Kerselaere behoort samen met WZH Hof van Arenberg en WZH Ambroos tot de vzw Emmaüs

Indien u bij het bezoeken van onze website foutmeldingen krijgt, mogen wij u dan vragen contact met ons op te nemen.