Heist o/d Berg, dementievriendelijke gemeente:
"vermissing"

 

Woon- en zorghuis Ten Kerselaere wil de levenskwaliteit van zorgbehoevende ouderen verhogen door:
- de zorg thuis te ondersteunen
- gedifferentieerde en gespecialiseerde vormen van wonen en zorg voor ouderen aan te bieden
- met andere voorzieningen een netwerk uit te bouwen waar intens wordt samengewerkt.

Voor meer uitleg over het leven en de zorg in de woningen verwijzen we naar de informatieboekjes van iedere woning.
Huiselijkheid, warmte en 'onderhandelbare' zorg zijn centraal in het dagdagelijks leven. Maar daarnaast worden er in de woningen en in het centrum activiteiten georganiseerd. Een overzicht hiervan vindt u in de activiteitenkalender.