Centrum voor Kortverblijf

Wanneer iemand thuis tijdelijk niet alleen kan wonen (bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname) of wanneer de mantelzorger (dat is de persoon die voor iemand zorgt) even een adempauze wil inbouwen, bestaat er de mogelijkheid om voor een korte periode te verblijven in het Centrum voor Kortverblijf. Dit kan ook gedurende het weekend of in een vakantieperiode.
Dit kan maximaal 60 opeenvolgende dagen en, beschouwd over de periode van één kalenderjaar maximaal 90 dagen.

 
Voor meer info: Telefoon: 015 22 88 88
E-mail: ten.kerselaere@emmaus.be