Men spreekt van jongdementie wanneer de ziektesymptomen onder de leeftijd van 65 jaar zijn gestart. In de meeste gevallen zijn deze ziektesymptomen veroorzaakt door ziekte van Alzheimer en frontotemporale degeneratie (gedragsvariant).

Het woonzorghuis biedt dagverzorging aan voor mensen met jongdementie. Tijdens hun verblijf in het dagverzorgingscentrum wordt er rekening gehouden met :

-       een aangepast dagprogramma

-       het ondersteunen in het verwerkingsproces van de ziekte.

-       het aanbieden van opvang en een zinvolle dagbesteding, aangepast aan hun leeftijd en problematiek.

 

Binnen onze voorziening ligt de focus sterk op beweging. Het huis beschikt over een moderne fitnesszaal. Verder beschikken we over een een tuin waar mensen kunnen tuinieren. Mensen worden ook begeleid deelnemen aan socioculturele activiteiten in de buurt zoals wandelingen, creatieve activiteiten worden gestimuleerd en er is verwenzorg.

Wat we ten allen koste willen vermijden, is dat mensen zich infantiel bejegend voelen. Als we gezelschapsspelen uitkiezen zijn deze op maat van volwassenen. Soms in groot formaat zodat mensen met een beperkte fijne motoriek hier ook plezier aan kunnen beleven.

voor meer informatie kan u terecht op 015/22 88 66